Focus pe fluctuaţia de personal

Fluctuaţia de personal are loc atunci când angajaţii părăsesc organizaţia şi trebuie înlocuiţi. Plecarea dintr-o organizaţie se poate realiza prin demisia angajatului, încetarea contractului de muncă cu acordul părţilor, pensionare, concediere, reduceri de personal.

Focus pe fluctuaţia de personal

Semne de slăbiciune organizaţională sunt vizibile când apare fluctuaţia involuntară ca urma deciziei conducerii organizaţiei, mai ales fluctuaţia voluntară care este determinată de dorinţa de plecare a angajatului.

Nivele ridicate ale fluctuaţiei se înregistrează pe acele posturi care nu necesită abilităţi deosebite, sarcinile de lucru sunt de rutină. Analiza internă psihosocială arată în ce măsură sunt activate pozitiv unele componente psihologice în diada organizaţie–angajaţi. Piesele psihologice fundamentale pot eroda provocând fluctuaţia voluntară. În orice schimbare să vedem binele, alocarea unei focusări pe fluctuaţia funcţională, care aduce îmbunătăţiri pe post prin flexibilitatea personalului.

Cum se desfășoară?

 • discuţii cu managerii în cadrul cărora
  • vom identifica motivele fluctuaţiei de personal
  • vom analiza sitemul intern de caracter psiho-social
  • vom pregăti un program de prevenire a fluctuaţiei de personal
 • raport de diagnostic organizaţional
  • vom elabora raportul de dezavanteje şi avantaje ale fluctuației de personal

Compania va afla

 • atitudini faţă de politica
 • atitudini faţă de şef, lider
 • atitudini faţă de sarcinile încredinţate
 • lacune în modalităţi de comunicare
 • strategii eficiente sau ineficiente care să rezolve conflictele
 • profilul angajatului „fluctuant”

Cui i se adresează?
Companii, instituţii în care există sindromul plecării

 • a noilor angajaţi
 • a mai multor anagajaţi
 • angajaţi pe „picior de plecare”

Care este durata programului?
Durata programului variază în funcție de planul realizat pentru companie și se stabilește împreună cu managementul companiei.

Foloseşte fluctuaţia funcţional!

Contactează-mă pentru detalii